Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

  • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia (z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka).
  • są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Aby uzyskać zasiłek wystarczy złożyć oświadczenie do swojego płatnika składek.

Wzór znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/attachment/249fddd1-a446-49e1-83c6-5a9ef760ca97

W przypadku osób pracujących na umowę o pracę czy umowę zlecenia płatnikiem składek jest pracodawca. Pracodawca powinien być poinformowany o tym, że pracownik będzie przebywał na zasiłku opiekuńczym przed jego rozpoczęciem.

Drogi kliencie, to oświadczenie złożone przez Twojego pracownika winno trafić do Ciebie, a następnie do biura rachunkowego. My dokonamy za Ciebie pozostałych czynności.

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które chcą skorzystać z zasiłku, a zatrudniają pracowników oświadczenie powinni dostarczyć do biura rachunkowego

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które nie zatrudniają pracowników oświadczenie mogą złożyć bezpośrednio do ZUS , lub dostarczyć do biura. Do uzyskania zasiłku nie jest potrzebny wniosek Z-15A, ani zaświadczenie płatnika składek Z-3b.

Jeśli któryś z klientów złoży oświadczenie bezpośrednio w ZUS nie za pośrednictwem biura, prosimy o kopię, zdjęcie oświadczenia na maila biuro@biuro-ag.pl.

Oświadczenia mogą być złożone po okresie kwarantanny.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje od 12 do 25 marca 2020 r., gdyż to jest okres zamknięcia placówek w związku z COVID-19 (okres ten może ulec zmianie jednak inny nie jest obecnie wskazany).

Zasiłek przysługuje zgodnie z Twoim oświadczeniem, tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli wpiszesz w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli takie okresy wskażesz w oświadczeniu.

Możesz podać łączny okres opieki nad dzieckiem albo wyłączyć z tego okresu dni, w których nie byłeś zobowiązany pracować, np. sobotę i niedzielę lub dziecko miało zapewnioną opiekę.

Możesz  wskazać cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, która została zamknięta, np. 12-13, 16-20, 23-25 marca, lub inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki.

Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego (14 dni) nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem Infolinii ZUS lub w naszym Dziale Kadr, tel. 89 527 54 39.