Autozapis do PPK 2023

Pracownicze Plany Kapitałowe – Obowiązki Pracodawców w 2023 roku

Uwaga, w 2023 roku nastąpi pierwszy automatyczny zapis do PPK. Oznacza to, że wszystkie dotychczas złożone rezygnacje pracowników z objęcia ich pracowniczymi planami kapitałowymi stracą swoją ważność z z dniem 28 luty 2023.

Automatyczny zapis dotyczy osób w wieku 18-55 lat. Te osoby, jeżeli chcą być uczestnikiem PPK i zacząć oszczędzać, lub chcą kontynuować swój zapis, nie muszą podejmować wobec tego żadnych działań, ponieważ nastąpi tzw. autozapis – to pracodawca zgłosi pracownika, w jego imieniu.

Inaczej jest w przypadku, gdy pracownik, będący we wskazanym wyżej przedziale wiekowym, nie jest zainteresowany oszczędzaniem w pracowniczym planie kapitałowym, w takim wypadku musi ponownie złożyć pracodawcy deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, uwaga – najwcześniej z terminem 01.03.2023.

  • Jeśli pracownik zrobi to przed autozapisem, czyli przed zawarciem w jego imieniu umowy o prowadzenie PPK, nie zostanie uczestnikiem tego programu (nie zostanie zgłoszony przez pracodawcę do instytucji finansowej). Czas na składanie wniosków o rezygnacji trwa od początku do końca marca.
  • Jeśli po zawarciu takiej umowy złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, to od momentu złożenia tej deklaracji pracodawca nie może już dokonać żadnej wpłaty do PPK.

Autozapis jest odnawiany co 4 lata, w związku z tym pracownik, który złoży deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, musi pamiętać, że co cztery lata tzw. autozapis będzie ponawiany, zatem co cztery lata należy ponownie składać deklarację o rezygnacji z PPK. Pierwszy autozapis jest w 2023 roku, następny termin autozapisu/wznowienia wpłat do PPK nastąpi w 2027 roku, a kolejny w 2031 roku itd.

 

Jakie są obowiązki pracodawcy względem pracownika w związku z autozapisem do PPK?

  1. Poinformowanie pracowników do końca lutego 2023 r.

Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o autozapisie do PPK.

Wzór informacji znajduje się na dysku pod linkiem -> https://drive.google.com/drive/folders/1q8s9OMXMY07eOzGflmCjuzsX8P4V363f?usp=share_link

  1. Obowiązek dokonywania wpłat i możliwość złożenia rezygnacji z PPK

Pracodawca, któremu po 1 marca 2023 roku pracownicy ponownie nie złożą deklaracji rezygnacji z PPK, ma obowiązek dokonywać wpłat od 1 kwietnia 2023 r.

3. Obowiązek informacyjny względem Biura Rachunkowego

Biuro Rachunkowe, naliczające Państwu płace, będzie oczekiwało (przed terminem sporządzenia listy płac) od Państwa informacji w zakresie:

– który z Państwa pracowników dołączył do programu PPK lub który z Państwa pracowników zrezygnował z programu PPK

– od jakiego miesiąca i w jakiej wysokości mamy dokonać potrącenia na rzecz PPK.

 

Uwaga!!

Brak informacji z Państwa strony, o pracownikach którzy nie złożyli deklaracji rezygnacji z PPK, skutkować będzie nienaliczeniem składki PPK. Bardzo prosimy mieć to na uwadze, żebyśmy uniknęli ewentualnych korekt w zakresie list płac.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.