Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Krajowy system e-faktur - Gembicka - Wilk Consulting Tax & Law

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Krajowy system e-faktur

Krajowy System e-Faktur (KSeF) ma zacząć funkcjonować już od 1 stycznia 2022 r, początkowo dobrowolnie, a od 01 styczeń 2023 – obowiązkowo. Od miesiąca października 2021 rozpoczęto testowanie systemu.

Preferencje związane z wprowadzeniem e-Faktur:

 • Ułatwione będą zasady korygowania faktur – z dniem wystawienia, otrzymania faktury korygującej bez konieczności zbierania dodatkowej dokumentacji oraz robienia dodatkowych ustaleń:
  • podstawy opodatkowania i podatku należnego przez sprzedawcę
  • podatku naliczonego przez nabywcę
 • Szybszy zwrot VAT ( w ciągu 40 dni normalnie jest 60)
 • Brak obowiązku wystawiania duplikatów ( zainteresowany sam będzie sobie pobierał z systemu KSeF)
 • Brak obowiązku przechowywania faktur przez podatnika ( w systemie będą przechowywane 10 lat licząc od końca roku w którym zostały wystawione)
 • Brak obowiązku przekazywania JPK_FA na wezwanie organów podatkowych ( organy same będą zaciągać JPK)
 • Jednolity wzór / schemat faktury

Krajowy System e-Faktur to oprogramowanie interfejsowe za pomocą którego będzie można wystawić i otrzymać fakturę ustrukturyzowaną zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego. Niniejsze oprogramowanie będzie dostępne na stronie Ministra właściwego do spraw finansów. Analogicznie programy służące do wystawiana faktur, systemy księgowe będą łączyć się ze stroną ( jeśli dodana zostanie taka funkcja ) za pomocą API dzięki czemu możliwe będzie zamieszczenie faktur w systemie oraz zwrotnie pobranie numeru nadanego przez KSeF.

Każda faktura przekazana do KSeF uzyska własny unikalny numer za pomocą którego będzie możliwa do wyszukania.

Krajowy System e-Faktur będzie miał zastosowanie do:

 • Faktur dokumentujących sprzedaż krajową oraz sprzedaż zagraniczną (WDT, eksport towarów, eksport usług)
 • faktur zwykłych
 • faktur korygujących
 • faktur zaliczkowych
 • faktur VAT marża
 • faktur uproszczonych (zawierających NIP nabywcy), które nie są paragonami z kasy fiskalnej
 • faktur wystawionych w ramach samofakturowania
 • faktur w walutach obcych

Krajowy System e-Faktur nie będzie miał zastosowania do:

 • not korygujących
 • faktur VAT RR
 • faktur pro forma
 • faktur uproszczonych w formie paragonów z kasy fiskalnej z NIP-em nabywcy
 • faktur wystawionych przy użyciu kasy rejestrującej
 • faktur w formie biletów jednorazowych
 • faktur w postaci dokumentów potwierdzających przejazd autostradą
 • faktur dokumentujących dostawę̨ towarów lub świadczenie usług zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2–6, 8–36 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 ustawy o VAT;
 • faktur dokumentujących świadczenie usług zwolnionych z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37–41 ( np. usługi ubezpieczeniowe, udzielania kredytów, poręczeń, depozytów, instrumenty finansowe) oraz art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT, jeżeli nie zawierają danych, o których mowa w art. 106e ust. 1 pkt 4. ( podatników u których wartość sprzedaży nie przekroczyła 200tys. w poprzednim roku i tych którzy rozpoczynają sprzedaż i przewidują, że nie przekroczą 200 tys. proporcjonalnie do miesięcy prowadzenia działalności)

Osoby upoważnione do wystawiania faktur i ich przesyłania do systemu winny mieć stosowne upoważnienie, które najprawdopodobniej będzie składane droga elektroniczną do systemu.

 

Pytania dotyczące struktury można już teraz kierować na adres: info.ksef@mf.gov.pl

Roboczą wersję struktury FA_VAT udostępniamy na stronie Ministerstwa Finansów – Krajowej Administracji Skarbowej w zakładce Krajowy System e-Faktur i na stronie podatki.gov.pl.