Minimalne wynagrodzenie 2023

Rada Ministrów podjęła decyzję dotyczącą płacy minimalnej w 2023 roku. W treści rozporządzenia wskazano, że płaca minimalna wzrośnie dwa razy, dlaczego?

Zgodnie z art. 3 ustawy z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 wynosi:

 • co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia i od 1 lipca;
 • mniej niż 105% – ustala się jeden termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od 1 stycznia

Zatem:

 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r.:
  od 1.01.2023 do 30.06.2023: 3 490,00 zł
  od 1.07.2023 do 31.12.2023: 3 600,00 zł
 • Minimalna stawka godzinowa w 2023 r.:
  od 1.01.2023 do 30.06.2023: 22,80 zł
  od 1.07.2023 do 31.12.2023: 23,50 zł

W zależność od wymiaru etatu minimalne wynagrodzenie będzie wynosić:

Wymiar etatu

Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto styczeń-czerwiec 2023

Wysokość minimalnego wynagrodzenia brutto lipiec-grudzień 2023

Pełen etat 3 490,00 zł 3 600,00 zł
3/4 etatu 2 617,50 zł 2 700,00 zł
2/3 etatu 2 326,66 zł 2 400,00 zł
1/2 etatu 1 745,00 zł 1 800,00 zł
1/3 etatu 1 163,33 zł 1 200,00 zł
1/4 etatu 872,50 zł 900,00 zł

 

Na co wpływa wzrost minimalnego wynagrodzenia?

Wzrost minimalnego wynagrodzenia spowoduje również wzrost innych świadczeń związanych ze stosunkiem pracy, które są liczone na jego podstawie.

 • wynagrodzenie za czas przestoju;
 • dodatek za pracę w porze nocnej;
 • kwota wynagrodzenia wolna od potrąceń;
 • kwota minimalnego odszkodowania należnego pracownikowi za naruszenie wobec niego zasady równego traktowania czy stosowanie mobbingu;
 • kwota maksymalnej wysokości odprawy pieniężnej z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników;
 • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Od minimalnego zależą także np.:

 • mandaty karnoskarbowe
 • wzrost płacy minimalnej wpływa tez na wysokość mandatów płaconych przez kierowców, którzy nie mają ważnego ubezpieczenia OC
 • wysokość preferencyjnych składek ZUS opłacanych przez przedsiębiorców stanowiących 30% minimalnego wynagrodzenia brutto (podstawy wzrosną odpowiednio do 1047 i 1080 (rok 2022 – 903)
 • składka zdrowotna, która zależy od minimalnej krajowej (np. gdy przedsiębiorca nie ma dochodu na zasadach ogólnych i liniowce – 9% od minimalnej krajowej

 

Koszty zatrudnienia pracownika 2023, a płaca minimalna

Wysokość minimalnego zatrudnienia z pewnością jest radością dla pracowników, ale z pewnością nie pracodawców. Jest to spowodowane tym, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia, rosną również koszty związane z etatem.

Tym sposobem całkowity koszt zatrudnienia pracownika zarabiającego w pierwszej połowie 2023 roku najniższą krajową wyniesie od 4169,85 zł do 4262,69 zł.

Z kolei w drugiej połowie 2023 roku będzie to już kwota od 4301,28 zł do 4397,04 zł.