Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Niższa cena gwarantowana prądu dla przedsiębiorców - Gembicka - Wilk Consulting Tax & Law

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Niższa cena gwarantowana prądu dla przedsiębiorców

W dniu 11 listopada 2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. b-e. Niniejsze oświadczenie dotyczy ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku.

Przedsiębiorcy zapłacą niższą gwarantowaną cenę za prąd – nie więcej niż 79 groszy za 1 kWh – ale tylko jeśli dopilnują formalności!

Stosowne oświadczenie należy złożyć do przedsiębiorstwa energetycznego do 30 listopada. To jest najważniejsze, aby termin nie został przekroczony. Druk jest uniwersalny; taki sam dla każdego dostawcy energii. Można go pobrać z poniższego linku:

https://drive.google.com/drive/folders/14Nxh2Dn1_ZlTpO0wohgiMa-ilqxVnY7L?usp=share_link

Kto ma prawo do niższych cen?

Jednoosobowi przedsiębiorcy oraz firmy zatrudniające do 250 osób, którzy mają podpisane umowy na dostawę energii, jako przedsiębiorcy i którzy posiadają firmowy punkt poboru energii (PPE), czyli licznik przypisany do firmy.

💡 Oświadczenia NIE składają właściciele jednoosobowych firm z CEIDG, które prowadzą działalność gospodarczą w swoim mieszkaniu/domu i umowy na prąd mają podpisane jako osoby fizyczne albo są najemcą biura, a licznik należy do właściciela biura.

💡Niższa cena będzie obowiązywała od 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

💡Złożenie oświadczenia do 30 listopada gwarantuje niższą cenę już od 1 grudnia br.

W oświadczeniu należy podać dane firmy oraz dane kontaktowe. Trzeba także wskazać kategorię odbiorcy: np. mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, średni przedsiębiorca, miejsce instalacji licznika oraz wskazać przewidywane zużycie energii elektrycznej w okresie 1 grudnia 2022 r. – 31 grudnia 2023 r.

Cena gwarantowana 785 zł/MWh nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Oświadczenie należy złożyć w formie:

  • papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, składanej osobiście w oddziale lub rejonie energetycznym albo w formie przesyłki w polskiej placówce pocztowej,
  • elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu).️