Nowe kwoty diet i ryczałtów

💰 Od 1 stycznia 2023 r. wzrosły kwoty diet i ryczałtów związanych z krajowymi podróżami służbowymi.

Dieta przeznaczona na pokrycie kosztów wyżywienia wynosi 45 zł za dobę podróży;

w przypadku podróży służbowej krajowej rozpoczętej i niezakończonej przed 1 stycznia 2023 r. należności z jej tytułu ustala się zależnie od jej terminu:

  • za dni przed 1 stycznia 2023 r. – według dotychczasowej stawki (38 zł)
  • za dni od 1 stycznia 2023 r. – na podstawie nowej stawki (45 zł)

 

🛏 Ryczałt za każdy nocleg wynosi 67,50 zł,
🏨 Zwrot kosztów za nocleg w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie następuje na podstawie rachunku, jednak w kwocie nie większej niż dwudziestokrotność stawki diety, czyli 900 zł za jedną dobę hotelową.
🚎 Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej wynosił 9 zł za każdą rozpoczętą dobę podróży

 

Ponadto od 29 listopada 2022 r. obowiązują podwyższone kwoty diet i ryczałtów dotyczących zagranicznych podróży służbowych;

w przypadku podróży służbowej poza granicami kraju, rozpoczętej i niezakończonej przed 29

listopada 2022 r. koszty z jej tytułu ustala się zależnie od jej terminu:

  • za dni przed 29 listopada 2022 r. – na podstawie dotychczasowych przepisów
  • za dni od dnia 29 listopada 2022 r. – na podstawie nowych stawek

 

Dla wybranych państw diety obecnie kształtują się następująco:

🇱🇹 dla Litwy 45 EUR
🇨🇿 dla Czech 41 EUR
🇩🇪 dla Niemiec 49 EUR
🇫🇷 dla Francji 55 EUR
🇺🇸 dla USA 200 USD, w tym Nowy Jork 350 USD, Waszyngton 300 USD.

 

Jeśli masz wątpliwości w zakresie nowych rozliczeń podróży służbowych, skontaktuj się z naszym Biurem!

 

Na tę zmianę czekaliśmy 15 lat

Od 17 stycznia 2023 zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury podnoszące stawki tzw. kilometrówki, czyli zwrotu kosztów za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych.

 

Zgodnie z tym dokumentem, nowe stawki za przejechanie 1 km wzrosną w zależności od kategorii pojazdu:

🚗 z 0,5214 do 0,89 zł dla samochodu osobowego o poj. do 900 cm3,
🚙 z 0,8358 do 1,15 zł dla samochodu osobowego o poj. powyżej 900 cm3,
🏍 z 0,2302 do 0,69 zł dla motocykla,
🛵 z 0,1382 do 0,42 zł dla motoroweru.

 

Zmiana ta przyniesie korzyści:

  • pracownikom, którzy uzyskają większy zwrot,
  • pracodawcom, bo będą mogli zaliczyć większe kwoty do kosztów uzyskania przychodów.