Podatnicy rozliczający się na ryczałcie oraz podatku liniowym mogą wrócić do zasad ogólnych

Nowy Ład 2.0 wprowadził od 1.07.2022 r. możliwość zmiany formy opodatkowania w środku roku lub po jego zakończeniu:

  • od 1 lipca lub od 1 stycznia 2022 r. dla ryczałtowców
  • od 1 stycznia 2022 r. dla opodatkowanych podatkiem liniowym.

W obydwu przypadkach formę opodatkowania można zmienić jedynie na skalę podatkową z racji, że to skala podatkowa zmieniała swoje oblicze w trakcie roku 2022.

 

Zmiana z ryczałtu na skalę podatkową

Jeśli aktualnie korzystasz z ryczałtu, możesz:

  • zmienić formę opodatkowania na skalę podatkową dla całego 2022 r.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na zmianę z ryczałtu na skalę podatkową od początku 2022 r. nie muszą składać żadnych oświadczeń. Wystarczy, że zamiast PIT-28 złożą tylko PIT 36 za rok 2022.

Nowy Ład 2.0 ujednolica termin składania zeznań rocznych dla PIT 28 – ryczałt, PIT 36 – skala podatkowa, PIT 36L – podatek liniowy. Należy je złożyć do 30.04.2023 r. w związku z tym nie musimy się spieszyć.

 

Zmiana z podatku liniowego na skalę podatkową

W tym przypadku formę opodatkowania można zmienić za cały rok 2022 r. bez dodatkowych oświadczeń.

Informacja o tym, jaką ostatecznie formę opodatkowania wybierzesz w 2022 r. trafia do urzędu z odpowiednim zeznaniem podatkowym. Jeśli zmienisz podatek z liniowego na zasady ogólne, to za 2022 r. musisz złożyć PIT 36. Jednak, jeśli będziesz korzystać z podatku liniowego – PIT 36L termin to 30.04.2023.

Warto przypomnieć, że:

Przedsiębiorcy, którzy wybrali formę opodatkowania ryczałtem lub podatkiem liniowym nie mogą rozliczać się wspólnie z małżonkiem oraz rozliczać ulgi prorodzinnej (tzw. ulgi na dzieci). Zmiana formy opodatkowania na zasady ogólne umożliwia skorzystanie z tych preferencji

Aby zmienić formę opodatkowania należy skontaktować się z biurem rachunkowym i zgłosić chęć przeliczenia podatku.

Nalży zwrócić uwagę, że jest to dodatkowa praca dla biura rachunkowego i zapewne będzie wymagać dodatkowej opłaty. Rok 2023 i zmiany w systemach komputerowych dopiero ujawnią, ile czasu będzie wymagać sporządzenie nowych ewidencji.

Należy pamiętać, że zmiana formy opodatkowania na rok 2023 nie ulega zmianie. Zmianę formy opodatkowania należy zgłosić w CEIDG do 20 lutego 2023.