Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Prezenty dla pracowników - Gembicka - Wilk Consulting Tax & Law

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Prezenty dla pracowników

Świadczenia na rzecz pracowników mogą być finansowane ze środków obrotowych firmy. Ważne pytanie: jak przekazywać pracownikom prezenty świąteczne finansowane ze środków obrotowych firmy?

1. Podatek VAT

Co do zasady – przyjmuje się, że prezenty wręczane pracownikom służą zaspokajaniu ich potrzeb osobistych, w związku z tym nie odlicza się od nich podatku VAT. Tym samym, nie występuje obowiązek opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazywanego prezentu.

W sytuacji, gdy jednak odliczono VAT przy zakupie, wówczas należy naliczyć VAT przy przekazaniu prezentu.

Jeżeli prezent będzie miał związek z prowadzoną działalnością gospodarczą np.:

– przekazanie to następuje w ramach realizacji obowiązków ciążących na pracodawcy,

– ma na celu motywowanie pracowników do bardziej efektywnej pracy,

– są to gadżety, z których pracownicy będą korzystać w celach służbowych;

wtedy znajdą zastosowanie przepisy w sprawie prezentów, które mają na gruncie VAT – status prezentów o małej wartości. Zastosowanie znajdzie przepis, zgodnie z którym, przekazanie prezentów nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT wtedy, gdy:

– łączna wartość wszystkich prezentów przekazanych jednej osobie w ciągu roku nie przekroczyła 100 złotych (cena netto), o ile firma prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, lub

– wartość prezentu przekazanego jednorazowo nie przekracza 20 złotych (cena netto). W tym przypadku nie ma konieczności ujmowania takiego prezentu w ewidencji.

!!! Trzeba zaznaczyć, że jest to jednak ryzykowane postępowanie, nie zawsze akceptowalne przez organy podatkowe.

2. PIT

Jako pracodawca możesz wręczyć pracownikom upominki. Wydatki w postaci paczek, drobnych upominków, bonów itp., które są finansowane ze środków obrotowych pracodawcy można zaliczyć do kosztów podatkowych.

– Prezenty, których nie polecamy: alkohol i pieniądze.

Biuro Rachunkowe Olsztyn Projekt bez tytulu 3

– Prezenty dla dzieci pracownika – nie powinny być zaliczane do kosztów uzyskania przychodu.

Warto wiedzieć, że każdy prezent przekazany przez pracodawcę jest dla pracownika jest świadczeniem w naturze i stanowi przychód ze stosunku pracy. Wartość prezentu powinna być uwzględniona przy obliczaniu zaliczek na podatek PIT oraz stanowić podstawę do wymiaru składek ZUS.

Zwolnienie z opodatkowania podatkiem PIT prezentu do kwoty 200,00 zł nie dotyczy prezentów wręczanych pracownikom. Warto zauważyć, że pracownik może otrzymać prezent, którego wręczenie nie będzie podyktowane faktem, iż pozostaje w stosunku pracy z obdarowującym  – wtedy zwolnienie ma zastosowanie.

 

W razie jakichkolwiek pytań – służymy pomocą!