Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Prezenty świąteczne dla kontrahentów i klientów - Gembicka - Wilk Consulting Tax & Law

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Prezenty świąteczne dla kontrahentów i klientów

Prezenty dla kontrahentów i klientów to temat odrębnie traktowany przez podatek VAT i podatek dochodowy.

1. Podatek VAT

Zasada ogólna mówi, że podatnicy prowadzący działalność opodatkowaną, mogą odliczać podatek naliczony przy nabywaniu towarów i usług, na cele reklamy i promocji, ponieważ zakupy te dotyczą bezpośrednio prowadzonej przez nich działalności opodatkowanej.

Zakładam więc, że celem zakupu towarów, które mają być przekazane klientom jako upominki świąteczne, jest promocja firmy oraz poprawa lub utrzymanie dobrych relacji z kontrahentami. Wydatki, które spełniają powyższe przesłanki udzielają prawa do obniżenia podatku należnego o naliczony.

Podsumowując, możesz odliczyć VAT z faktur dokumentujących zakupy prezentów świątecznych dla kontrahentów, a warunkiem jest wykazanie związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ale to nie koniec ważnych informacji.

Nie jest to wcale takie proste, ponieważ ceną za to odliczenie, co do zasady, jest konieczność opodatkowywania VAT-em przekazywanych kontrahentom prezentów tak, jak sprzedaży (naliczenie podatku VAT). W ostatecznym wyniku podatek VAT wychodzi na 0.  Na gruncie ustawy o VAT, nieodpłatne przekazanie towarów jest traktowane jak dostawa towarów. Przedsiębiorca jest zatem zobowiązany wycenić każdy prezent i naliczyć należny podatek VAT.

Od powyższej zasady jest pewien wyjątek…

Przekazanie prezentów nie podlega opodatkoBiuro Rachunkowe Olsztyn Projekt bez tytulu 2waniu podatkiem VAT, gdy następuje w ramach działań związanych z działalnością gospodarczą podatnika (promocja, reklama) oraz jeśli:
– łączna wartość wszystkich prezentów przekazanych jednej osobie w ciągu roku nie przekroczyła 100 złotych (cena netto); o ile firma prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób, albo – jeśli wartość prezentu przekazanego jednorazowo nie przekracza 20 złotych (cena netto) i w tym przypadku nie ma konieczności ujmowania takiego prezentu w ewidencji.

Reasumując ostatecznie, jeżeli odliczyłeś VAT przy nabyciu towarów, które wręczysz jako prezenty, musisz sprawdzić, czy jesteś zobowiązany odprowadzić VAT należny w momencie przekazania prezentów kontrahentom.

Powyższe zabiegi podatkowe zostaną wykonane przez nasze Biuro na podstawie informacji, jakie przekażą nam Państwo, wraz z niezbędnymi dokumentami (ewidencjami). Proszę pamiętać
o opisaniu faktur dokumentujących zakup prezentów, zanim zostaną te faktury przekazane do biura rachunkowego oraz o załączeniu ewidencji, komu zostały one wręczone, jeśli ich kwota mieści się w przedziale 20 – 100 zł.

A co z alkoholem?

Teoretycznie, na gruncie VAT butelka wina lub rumu jest towarem. Jeżeli zajrzymy do przepisów o odliczaniu VAT, to nie przewidziano tam żadnych szczególnych regulacji w kwestii alkoholi. Nie ma zatem podstaw, żeby traktować tego typu upominki w inny sposób.

Toteż, śmiało możemy podarować kontrahentowi butelkę czegoś mocniejszego, w ramach prezentu świątecznego.

!!! Należy jednak pamiętać, że przy przekazaniu alkoholu jako prezentu trzeba zaewidencjonować go na kasie fiskalnej (chyba, że spełnia warunki uznania go za prezent o małej wartości lub próbki).

Jeżeli jesteśmy w stanie wykazać związek zakupu np. butelek wina z działalnością opodatkowaną, to jak najbardziej przysługuje nam prawo do odliczenia VAT. Niestety jednak, organy podatkowe nie są w tym zgodne – tak więc wiąże się to z pewnym ryzykiem. Aczkolwiek może to być też dodatkowym atutem dla Przedsiębiorcy. Może warto taki alkohol zaopatrzyć w etykietę z logo swojej firmy?

 

2. PIT/CIT

Zakup prezentów będzie mógł być ujęty w kosztach podatkowych, pod warunkiem, że wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia lub zachowania przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów. Typowe wydatki ponoszone przez podatnika na rzecz klientów i kontrahentów są zwykle nakierowane na wzrost ich poczucia zadowolenia z kontaktów z kontrahentem, czy też na wzbudzenie w nich większego przywiązania do jego produktów/usług, co ma doprowadzić do osiągania lepszych wyników finansowych z tytułu zwiększenia zainteresowania jego produktami/usługami.

Pojawia się tu pewien problem. Wydatki uznane za koszty o charakterze reprezentacyjnym nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu, nawet jeśli są nakierowane na uzyskanie przychodu. W przepisach jednak nie ma definicji „reprezentacji”  są to jedynie kwestie, o których wypowiadają się organy podatkowe.

Zdaniem organów podatkowych istotnym kryterium, które decyduje o możliwości zaliczenia wydatków związanych z upominkami, do kosztów uzyskania przychodu, jest cel, jakiemu służy wydany upominek oraz jego wartość.

Zdaniem Organów podatkowych, aby wydatek mógł być podatkowym kosztem uzyskania przychodu musi mieścić się on mniej więcej w granicach standardu rynkowego i swego rodzaju „zdrowego rozsądku”. Zatem jeśli prezent będzie znikomej wartości, opatrzony w logo firmy, przekazywany masowo, a nie wręczany wybranym kontrahentom, wówczas ryzyko zakwestionowania wydatku jest niższe.

Pamiętać należy też, że upominki świąteczne dla obdarowanych są przychodem, który co do zasady – podlega opodatkowaniu.

W przypadku, gdy wartość prezentów przekazywanych kontrahentom, którzy są osobami fizycznymi – nieprowadzącymi działalności gospodarczej, nie przekracza kwoty 200,00 zł brutto, mamy do czynienia ze zwolnieniem z opodatkowania takiego prezentu, lecz gdy wartość jest większa – wymaga to ujawnienia działań/zakupu w zeznaniu rocznym.

Pamiętaj, że osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą też może otrzymać prezent, którego wręczenie nie będzie podyktowane faktem, iż prowadzi działalność gospodarczą – wtedy można zastosować zwolnienie.

Dokonując wyceny prezentu o małej wartości, należy wskazać, że niedopuszczalne jest dokonywanie podziału prezentu na części składowe o wartości do 200,00 zł brutto. Wartość prezentu należy ustalić w oparciu o jego całość, tj. wszystkie części składowe.

W przypadku, gdy nie mamy do czynienia ze zwolnieniem, na wręczającym ciąży obowiązek informacyjny – musi złożyć informację PIT-8C do Urzędu Skarbowego (właściwego wg. miejsca zamieszkania kontrahenta) oraz przekazać kontrahentowi do ostatniego dnia lutego następnego roku podatkowego PIT-11.

 

W razie jakichkolwiek pytań – zapraszamy do kontaktu!