Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39
Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r. - Gembicka - Wilk Consulting Tax & Law

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/klient.dhosting.pl/ahost/gembickawilk.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/dynamic-tags/tags/post-featured-image.php on line 39

Zmiany w VAT od 1 lipca 2020 r.

Z uwagi na konieczność dostosowania polskich przepisów ustawy o VAT do postanowień dyrektywy Rady 2018/1910 z dnia 4 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do harmonizacji i uproszczenia niektórych przepisów w systemie podatku od wartości dodanej dotyczących opodatkowania handlu między państwami członkowskimi (Dz. Urz. UE L nr 311/3), we wspomnianej w poprzednim punkcie ustawie z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw planowane jest, od 1 lipca 2020 r., dokonanie zapisu w art. 42 ust. 1 pkt 1 dotyczącego obowiązku nabywcy w zakresie podania dostawcy ważnego numeru identyfikacyjnego VAT. Ponadto, ustawa zakłada dodanie ust. 1a do art. 42 ustawy, który miałby wprowadzić dodatkowy warunek dla zastosowania preferencyjnej stawki VAT, polegający na złożeniu przez dostawcę prawidłowej informacji podsumowującej. Złożenie informacji podsumowującej przez dostawcę, będzie więc materialną przesłanką do zastosowania obniżonej stawki VAT dla WDT.

Co to znaczy dla sprzedających?

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży WDT winni od swoich klientów uzyskać oświadczenie o ich aktualnym numerze NIP. Brak jest jeszcze interpretacji na ten temat jak miałoby to wyglądać. W naszej ocenie można to rozwiązać w następujący sposób:

  • poprosić kontrahenta o wysłanie mailem oświadczenia jaki jest jego aktualny NIP UE (maila takiego należny zachować jako dowód uzyskania takiego numeru NIP przed wykonaniem transakcji po 01 lipca 2020),
  • dodać kolumnę przy zamówieniach z oświadczeniem o numerze NIP zamawiającego.

Zmianie ulega też dokumentacja jaką winien posiadać sprzedający aby móc zastosować stawkę „0%”.

Biuro Rachunkowe Olsztyn ZmianyVAT